COORDONATORI AI PROIECTULUI

                                                                         
DSC_9340Nadiia Bureiko, Ucraina. Nadiia este vice-președintă și expertă în cadrul ONG-ului științific “Quadrivium”, Cernăuți, Ucraina. Este cercetătoare post-doctorală la Universitatea din St. Gallen, Elveția, și cercetătoare la Institutul de Studii Avansate, Colegiul Noua Europa, București, România. Este deținătoarea Bursei de Excelență a Guvernului Elvețian. Nadiia este membră a proiectului Jean Monnet „Parteneriatul Estic sub presiune – un moment de răscruce?” și expertă în proiectul Jean Monnet „UE și vecinătatea sa estică: contradicțiile Europenizării și identități europene”. Este, de asemenea, coordonator al  proiectului “De la inspirație la implementare: Procesul de europenizare în Ucraina”, co-finanțat de Fondul Internațional Visegrad. În trecut a obținut un doctorat în științe politice și un masterat în relații Internaționale la Universitatea Națională Yurii Fedkovici, Cernăuți, Ucraina. Principalele sale interese academice includ procesul de Europenizare, chestiunile identitare, Parteneriatul Estic, politica externă a Ucrainei. Este participantă și organizatoare a mai mult de 50 de conferințe științifice și workshop-uri în peste 20 de țări.

Teodor Lucian Moga, România. DSC_9318Teodor este lector universitar în domeniul relații internaționale și afaceri externe ale UE în cadrul Centrului de Studii Europene al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, și cercetător post-doctoral la Universitatea din St. Gallen, Elveția. Este deținător al Bursei de Excelență a Guvernului Elvețian. Teodor este coordonator al proiectului Jean Monnet „Parteneriatul Estic sub presiune – un moment de răscruce?” și expert în cadrul proiectului Jean Monnet „UE și vecinătatea sa estică: contradicțiile Europenizării și identități europene „. El este, de asemenea, consultant academic în cadrul pentru proiectului „De la inspirație la implementare: Procesul de europenizare în Ucraina”, co-finanțat de Fondul Internațional Visegrad. În trecut a obținut un doctorat în Economie și Relații Internaționale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și un masterat în științe politice la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. Principalele sale interese academic includ politica externă și de securitate a UE, Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul estic. A urmat stagii de cercetare la Comisia Europeană, Ambasada Marii Britanii din București, România, Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Paris, Franța și Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen, Germania.

CONSULTANȚI AI PROIECTULUI

schmid_ulrich

Ulrich Schmid, Elveția. Ulrich Schmid a studiat literatura germană și slavă la Universitățile din Zürich, Heidelberg și Leningrad. A obţinut titlul de doctor de la Universitatea din Basel în 1995. Din 1992 până în 2003 a predat la Departamentul de Limbi Slave al Universității din Basel. În 2003 a fost numit lector la Universitatea din Berna. Din 2004 până în 2007 a predat Literatură Slavă la Universitatea din Bochum. Din 2007 este profesor de cultură și societate rusă la Universitatea din St. Gallen. Publicații: ,,Tehnologii ale sufletului. Producerea adevărului în cultura contemporană rusă” (2015), ,,UA – Ucraina între Est și Vest” (2015), ,,Sabie, cruce şi vultur. Estetica discursului naţionalist în Polonia interbelică” (2013), ,,Tolstoi ca gânditor teologic și critic al bisericii” (2013, cu Martin George, Jens Herlth, Christian Münch), ,,Lev Tolstoi” (2010), ,,Teorii literare ale secolului al XX-lea” (2010), ,,Teorii ruseşti media” (2005), ,,Filosofii religioase rusești ale secolului al XX-lea” (2003), ,,Desemnarea sinelui. Autobiografii ruseşti între Avvakum și Herzen” (2000).

 

csm_C_Scheide_fbcb8ee9c7


Carmen Scheide, Elveția.
Carmen Scheide a studiat Istoria și Limbile Slave în München, Freiburg/Br. și Moscova. În 1999 a finalizat lucrarea de doctorat cu o carte despre politica pentru femei și viața de zi de zi a femeilor de la începuturile Uniunii Sovietice. Între 1995 și 2005 a lucrat ca asistent universitar în Departamentul de Istorie al Universității din Basel. În 2009 a fost bursieră în cadrul Centrului de Excelență al Universității din Konstanz. În 2011 a finalizat teza de abilitare despre Memoria celui de-al doilea Război Mondial în Rusia. Din 2012 este director executive al Centrului pentru Guvernanță și Cultură în Europa (GCE) din cadrul Universității din St. Gallen, unde participă într-un proiect de cercetare despre Ucraina  și este redactor șef al jurnalului online cu acces direct ,,Euxeinos: Guvernanță și Cultură în Regiunea Mării Negren”.

MEMBRII AI PROIECTULUI

Bostan

Serhii Bostan, Ucraina. Serhii este profesor la Departamentul de Activitate Socială și Politică de Personal, Universitatea de Stat Bucovina de Finanțe și Economie. În perioada 2011-2014 a fost director adjunct în cadrul Departamentului de Relații Publice și Relații Internaționale al Consiliului Local Cernăuți. A fost, totodată, Secretar al Comisiei privind relațiile interetnice, libertate religioasă și drepturile minorităților în cadrul Consiliul Local Cernăuți (2011-2014). Sergei este, de asemenea, director al Institutului de Cercetări Politice și Geopolitice din Cernăuți. Segei a obținut un doctorat în Științe Politice, Relații Internaționale și un masterat în Relații Internaționale la Universitatea Națională Iurii Fedkovici din Cernauti. A participat în diverse proiecte internaționale organizate în Belgia, Moldova, Germania, Polonia, România și Suedia. Este autor de lucrări științifice privind relațiile ucraineano-române, relații etnice și cooperare transfrontalieră.

Olexandra

Alexandra Gheorghiu, România. Alexandra este profesor colaborator al Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și expert în analiza datelor în cadrul companiei de cercetare de piață GfK. Alexandra a obținut titlul de doctor în Psihologie Socială aplicată domeniului transporturilor în 2012. Are 7 ani de experiență de predare și de cercetare acumulată în cadrul universităților Alexandru Ioan Cuza, Blaise Pascal Clermont Ferrand, Jules Verne Amiens și Institutul Francez de Cercetare în Tehnologia Transporturilor, Dezvoltării și Rețelelor (IFSTTAR). Principala sa experiență de predare acoperă psihologia experimentală, statistica, psihologia socială și organizațională. În 2015  Alexandra a fost postdoctorand în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza unde a studiat impactul valorilor și a culturii asupra comportamentului la volan.  Principalele sale interese de cercetarea vizează când și cum reușesc grupurile să inducă o schimbare comportamentală la nivelul individului în cazul unor situații riscante, impactul valorilor, culturii și a normelor asupra comportamentelor riscante, cât ș i comportamentele pro-mediu.

 

Hakman

Serhii Hakman, Ucraina. Serhii este director adjunct – șeful departamentului de cercetare științifică al Centrului regional Cernăuți de perfecționare a calificării funcționarilor publici, a angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor de stat (din 2005). Membru al Comisiei de Lucru a Euroregiunii „Prutul de Sus” pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, ocrotirea sănătății, tineret și sport (din 2007). Membru al grupului ucrainean de experți al Comisiei mixte interguvernamentale ucraineano-române privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale (2005 – 2008). Șef al Departamentului de Migrație din cadrul Direcției pentru Naționalități și Migrație a Administrației Regionale de Stat Cernăuți (1996 – 2002). Doctor în istorie (2001). Docent în Științe Politice și Administrașie Publică (2011). Are experiență didactică și științifică în cadrul Universității Naționale Iuriy Fedkovych din Cernăuți. Participant și coordonator de numeroase proiecte internaționale privind relațiile ucraineano-române, cooperarea transfrontalieră, relațiile inter-etnice. Autor a peste 130 de publicații științifice.

 

Bogdan 2

Bogdan-Constantin Ibănescu, România. Bogdan-Constantin ocupă funcția de cercetător in cadrul Centrului de Studii Europene al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. El a obținut titlul de Doctor în Geografie Umană în 2012, în urma unei susțineri la Universitatea Bordeaux Montaigne (Franța). Bogdan are o experiență de 5 ani de predare în mediul universitar în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universității Pasquale Paoli (Franța), pe cursuri de geografie umană, planificare turistică, managementul proiectelor și Sisteme Informaționale Geografice. În 2013 a obținut o bursă de cercetare pentru un stagiu postdoctoral în cadrul Universității Abdelamelk Esaâdi (Maroc). Între 2013 și 2014 a lucrat ca cercetător pentru International Geogstrategic Maritime Observatory (IGMO), un think tank localizat în Paris. A participat ca cercetător în proiectul ESPON TerrEvi – Territorial Evidence Packs for Structural Funds Programme.  Principalele domenii de interes ale sale sunt analiza spațială, spațiile rurale și periferiile est-europene, publicând mai multe articole pe aceste teme în jurnale indexate.